کاربرد بک اسلش در ساختار Distinguished Name

در ساختار LDAP  نمیتوانید مقادیر دوتایی مانند نام و نام خانوادگی یک خاصیت را با کاما از هم جدا کنید، چون LDAP کاما را برای وارد کردن خاصیت بعدی در نظر میگیرد. مثلا اگر در ساختارهای عادی این کار را به صورت  CN=Darvishzade,Hosein انجام میدهیم، در این مورد LDAP منتظر ورود مقدار برای Mohammad میماند، برای اینکه بتوانیم کاری کنیم که همزمان بتوانیم پس از نام، نام خانوادگی را وارد کنیم، بایستی از ساختار زیر و با استفاده از بک اسلش این کار را انجام دهیم: 

CN=Darvishzade\,Hosein

در این حالت علامت بک اسلش به LDAP میگوید که علامت کاما را به عنوان داده برای مقدار قبلی در نظر بگیرد.

میتوانید برای پیکربندی و انجام تنظیمات سیستمها و سرویسهای شبکه های کامپیوتری خود علاوه بر آموزش های موجود در قسمتهای مختلف سایت از خدمات کامپیوتری و خدمات پشتیبانی شبکه های کامپیوتری که توسط گروه استاد شبکه ارایه میشود استفاده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *