خدمات پشتیبانی شبکه و کامپیوتر تهران

آموزش کامل ویندوز سرور 2016–فصل چهارم

فصل 4. مفهوم Active Directory

• ارتباط با منابع شبکه

 1. کار با پیاده سازی محلی
 2. کار با پیاده سازی های ترکیبی
 3. کار با سرویس دایرکتوری

• کار با سرویس های دایرکتوری

 1. استفاده از ActiveDirectory با DNS
 2. راه اندازی سرویس های دایرکتوری

• کار با ساختارهای دامین

 1. مرور ساختارهای دامنه و فارست
 2. استفاده از واحدهای سازمانی یا OU
 3. درک مفهوم سایت ها و زیرشبکه ها

• درک ساختار دایرکتوری

 1. بررسی Data Store
 2. بررسی گلوبال کاتالوگ
 3. Universal Group Membership Caching
 4. Replication و Active Directory
 5. Active Directory و LDAP
 6. درک نقش های Operations Master
دانلود فایل آموزش کامل ویندوز سرور 2016- فصل چهارم

به این مطلب امتیاز دهید
5/5