کار با Deep Freeze

کار با DeepFreeze

نرم افزار Deep Freeze با حفظ تنظیمات و پیکربندی کامپیوتری باعث حذف خرابی ها و آسیبهای کامپیوتر میشود. برای آشنایی بیشتر با روش کار با Deep Freeze با ما همراه باشید. البته در نظر داشته باشید که همواره میتوانید برای دریافت خدمات شبکه و کامپیوتر از خدمات گروه استاد شبکه استفاده کنید. بعد از نصب […]