آشنایی کامل با Windows PowerShell

کار با Windows PowerShell در شبکه های کامپیوتری برای انعطاف پذیری بیشتر هنگام کار با سیستم به صورت لوکالی یا از طریق ریموت ممکن است که بخواهید از پاورشل ویندوز استفاده کنید. Windows PowerShell یک پوسته از دستورات full-featured است که می توانید از دستورات Built-In به نام cmdlets و ویژگی های Built-In برنامه نویسی […]

بازگردانی اشیا حذف شده اکتیودایرکتوری با پاورشل

در یک شبکه کامپیوتری که از اکتیودایرکتوری استفاده میشود، برای برگرداندن اشیا حذف شده از اکتیودایرکتوری ابتدا باید با فعال کردن قابلیت بازگردانی اشیا در اکتیودایرکتوری این کار ممکن کنیم. سپس برای بازگردانی اشیایی که بعد از فعال سازی این قابلیت از ساختار اکتیودایرکتوری حذف شده اند میتوانیم به این صورت عمل کنیم. با پاورشل ابتدا […]

گرفتن خروجی CSV از Userهای اکتیودایرکتوری

خروجی CSV از User های اکتیو دایرکتوری با پاورشل در یک شبکه دومین برای گرفتن خروجی CSV از Userهای اکتیودایرکتوری در دیتابیس اکتیو دایرکتوری بوسیله کامندلتهای پاورشل، پاورشل را روی یک دومین کنترل با دسترسی ادمین باز کرده و دستور زیر را وارد کنید. Get-ADUser -Filter * -Properties * | Select-Object name | export-csv -path […]

جوین نانو سرور به دومین

برای جوین کردن نانو سرور 2016 به یک دومین مراحل زیر را باید انجام داد. ابتدا اطلاعات مربوط به دومین مورد نظر را باید استخراج کرد و روی نانو سرور قرار داد. برای این کار ابتدا دستور زیر را برای بدست آوردن فایل اطلاعات دومین وارد میکنیم. توجه کنید که خط فرمان را با یوزی […]

آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل

برای آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل در سیستم عامل ویندوز مخصوصا روی نانو سرور که امکان استفاده از ابزار دیسک پارت نیست ابتدا کامندلت زیر را برای مشاهده دیسکهای موجود روی سیستم وارد میکنیم. Get-Disk از مقدار Number برای هر دیسک، برای کامندلت بعدی استفاده میکنیم. دستور پاورشل برای آنلاین کردن دیسک Set-Disk -Number […]

ایجاد پارتیشن با پاورشل

برای ایجاد پارتیشن با پاورشل روی یک سیستم لوکالی ابتدا برای مشاهده دیسکهای آنلاین روی سیستم دستور زیر را در وارد میکنیم. Get-Disk مقدار لازم برای ادامه مقدار Number برای دیسک مورد نظر است. بعد از مشخص شدن مقدار DiskNumber کامندلت زیر را وارد میکنیم. New-Partition -DiskNumber 1 -DriveLetter V -Size 1GB #Available unit values: bytes, […]

مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشنها با پاورشل

در سیستم عامل ویندوز برای مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشن ها با پاورشل و مدیریت هارد دیسکهای موجود روی یک سیستم با استفاده از پاورشل از کامندلت های زیر میتوانید استفاده کنید. کامندلت مشاهده همه هارد دیسکها Get-PhysicalDisk Get-Disk  همچنین اگر روی سیستم چند دیسک داشته باشید و بخواهید اطلاعات پارتیشن های روی یکی از […]

تنظیم فایروال نانو سرور با کامند

cmdlet در پاورشل

غیرفعال کردن فایروال بر روی Nano Server با استفاده خط فرمان در سیستم عامل نانو سرور رایط گرافیکی خاصی وجود ندارد. البته اتفاقا برای انجام تنظیمات فایروال نانو سرور میتوان به صورت لوکالی روی سرور نانو لاگین کرد و آنها را تنظیم کرد. اما اگر بخواهیم از طریق ریموت و با یک نشست پاورشل این […]