علت کاهش ظرفیت در باطری های قدیمی

اثر حافظه در باتری ها

علت کاهش ظرفیت در باطری ها ، در نسل های قبلی باطری اثر حافظه یا Memory effect بود. اثر حافظه یا Memory effect ویژگی بود که در باطری های قدیمی سبب کاهش کارآیی در این باطری ها میشد. منظور از کاهش ظرفیت در باطری این است که اگر شما بعد از شارژ این باطری ها،  کامل […]

انواع باطری های گوشی و لپتاپ

انواع باطری ها

انواع باطری های گوشی و لپتاپ ساختاری شبیه به هم دارند. باطری های قابل شارژی که در این دستگاه ها استفاده میشوند، بعد از پیدایش دستگاه های قابل حمل و نیاز به وجود باطری در آنها، یک چرخه پیشرفت و ترقی را طی کرده اند تا به باطری های امروز رسیده اند. پرمصرف ترین انواع […]