نرم افزار حسابداری شرکتی و فروشگاهی

نرم افزار حسابداری شرکتی و فروشگاهی کیان پرداز در چند سطح: نرم افزار نسخه– متوسط (k11) نرم افزار نسخه- تکمیلی…

ادامه ←

نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان

نرم افزار حسابداری و مدیریت دفاتر مھندسی ساختمان کیان مناسب برای دفاتر مهندسی ساختمان (طراحی و نظارت) جهت ثبت اطلاعات…

ادامه ←