حذف تب DFS

اگر پوشه ای را از طریق DFS در یک شبکه ی کامپیوتری به اشتراک گذاشته باشید هر زمان که به پنجره پروپرتیز پوشه مراجعه کنید سربرگی به نام تب DFS را مشاهده خواهید کرد که کاربران می توانند با آن اولویت ارجاع را در صورتی که رپلیکیت را برای پوشه اجرا کرده باشید تغییر دهند. […]

پنهان کردن پوشه های اشتراکی برای کاربران غیرمجاز در DFS

یکی از قابلیتهایی که در ویندوز R2 2008 اضافه شده امکان پنهان کردن فایلها و پوشه های اشتراکی در DFS برای کاربرانی است که در آن شبکه کامپیوتری، اجازه دسترسی به آنها را ندارند. برای این منظور ابتدا باید functional level دومین 2008 به بالا باشد و موقع اضافه کردن namespaces در DFS در پنجره […]

آشنایی با مفهوم DFS در شبکه

آشنایی با DFS

کاربرد DFS در شبکه در بیشتر شبکه های کامپیوتری ممکن است فولدرهای اشتراک گذاشته زیادی روی سیستم های مختلف وجود داشته باشد و کاربران برای استفاده از هر کدام از این فولدرهای باید اسم یا آی پی آن سیستم را بدانند تا بتوانند از آن فولدر اشتراکی استفاده کنند. کاری که سرویس Distributed File System […]