آموزش کامل ویندوز سرور 2016-فصل 4

فهرست مطالب فصل 4
 • ارتباط با منابع شبکه
 1. کار با پیاده سازی محلی
 2. کار با پیاده سازی های ترکیبی
 3. کار با سرویس دایرکتوری
 • کار با سرویس های دایرکتوری
 1. استفاده از ActiveDirectory با DNS
 2. راه اندازی سرویس های دایرکتوری
 • کار با ساختارهای دامین
 1. مرور ساختارهای دامنه و فارست
 2. استفاده از واحدهای سازمانی یا OU
 3. درک مفهوم سایت ها و زیرشبکه ها
 • درک ساختار دایرکتوری
 1. بررسی Data Store
 2. بررسی گلوبال کاتالوگ
 3. Universal Group Membership Caching
 4. Replication و Active Directory
 5. Active Directory و LDAP
 6. درک نقش های Operations Master

تعداد صفحات: 23 صفحه

فرمت فایل: PDF

RIAL 50,000 – خرید