آشنایی با پروتکل LDAP در ساختار اکتیودایرکتوری

پروتکل LDAP یا Lightweight Directory Access Protocol یک پروتکل مبتنی بر شبکه و بر پایه و اساس یک استاندارد به نام…

ادامه ←