مهاجرت زنده یا Live Migration در هایپروی عبارت است از فرآیند انتقال ...

سرورهای Hyper-V از مهمترین ابزارهای مجازی‌سازی و مدیریت سرور در دنیای IT ...

در یکی از شرکتها که از مجازی سازی مایکروسافت استفاده شده بود ...

گاهی در شبکه های کامپیوتری ما مجبور به افزایش فضای دیسک مجازی ...

برای افزودن هارد دیسک به ماشین مجازی در هایپروی مایکروسافت روی ویندوز ...

در این مقاله قصد داریم تا شما را با قابلیتهای جدید هایپروی ...

سرویس مجازی سازی مایکروسافت که به Hyper-V معروف است، در ابتدا تنها ...