انواع رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری مفهوم رپلیکیشن در اکتیودایرکتوری ارسال و همسان سازی ...

در شبکه‌های کامپیوتری و سازمانی بزرگ، مدیریت اطلاعات و داده‌ها بسیار حیاتی ...