یکی از تنظیماتی که در ویندوز 8 ،8.1 و 10 وجود دارد ...

تنظیمات پیشفرض در سیستم عامل ویندوز برای صرفه جویی در مصرف برق به گونه ...