برای دسترسی به نرم افزارهای یک سیستم از راه دور روشهای مختلفی ...

 یکی از روشهای ارتباط کلاینت با سرور tsplus استفاده از ابزار Generator Client Portable ...

با استفاده از نرم افزار tsplus  میتوان یک پوشه را برای جابجایی ...