مشاهده تاریخ نصب ویندوز

آشنایی با روش مشاهده تاریخ نصب سیستم عامل ویندوز روی کامپیوتر با دستورات خط فرمان

ادامه ←