تغییر ویژگی های اشیاء در اکتیودایرکتوی با خط فرمان

دستور DSMod یکی از ابزارهای مدیریت خط فرمان اکتیودایرکتوری است که  از آن برای تغییر ویژگی اشیاء در اکتیودایرکتوی استفاده…

ادامه ←

Map کردن درایوهای شبکه با خط فرمان

در شبکه های کامپیوتری که بر پایه سیستم عامل ویندوز هستند میتوان با Map کردن پوشه اشتراکی که درسطح شبکه…

ادامه ←

پایان دادن به فرایندهای در حال اجرا در یک کامپیوتر از طریق شبکه به صورت نامحسوس

در سیستم عامل ویندوز برای پایان دادن یا بستن فرایندهای یک کامپیوتر از طریق شبکه با استفاده از دستورات خط…

ادامه ←