جلوگیری از کپی فایل در ریموت دسکتاپ

جلوگیری از کپی در ریموت دسکتاپ

جلوگیری از کپی فایلها و فولدرها در زمان ارتباط ریموتی کاربران به سیستم محل کار برای افزایش امنیت فایلها و پوشه های موجود در سیستم های محل کار