برخلاف سرویس RDP (همان remote desktop که در ویندوزهای 7 و 8 ...