آشنایی با پروتکل Kerberos ورژن 5

اولین بار پروتکل Kerberos در زمان ارائه ویندوز سرور 2000 ارایه شد. پروتکل Kerberos ورژن 5 (v5) یک پروتکل استاندارد صنعتی است که در فرآیند احراز هویت یا Log on مورد استفاده قرار میگیرد. پروتکل احراز هویت Kerberos مکانیزم خاصی را برای احراز هویت فراهم میکند که بواسطه آن بین دو سمت یک ارتباط مثل کلاینت و سرور و یا سرور و سرور، احراز هویت متقابل و مشترکی صورت خواهد پذیرفت.
پیاده سازی ابتدایی و پیش فرض مایکروسافت برای Kerberos بر اساس وجود زیرساخت سرویس اکتیودایرکتوری در دومین است که بعدها مایکروسافت با اضافه کردن اکستنشن هایی به این پروتکل استاندارد، قابلیت احراز هویت ابتدایی از طریق مجوزهای کلید عمومی (Public Key Certificates) بر روی Smart Cardها را نیز افزوده است.