ابزار مشاهده وضعیت replication در دامین کنترلرها

Replication Diagnostics tool در اکتیودایرکتوری یک ابزار دستوری است که به شما اجازه میدهد گزارشی از وضعیت replication در هر domain controller داشته باشید. اطلاعاتی که توسط Repadmin.exe بدست می آورید، به شما این امکان را میدهد تا قبل از اینکه یک مشکل از کنترل خارج شود، بتوانید آن را پیدا کنید. شما می توانید جزییات replication را برای object ها و attributeها در سطوح مختلف ببینید و این به شما کمک می کند که تشخیص دهید، چه موقع و کجا یک تغییر مشکل ساز در Active Directory رخ داده است. همچنین می توان از آن برای ایجاد توپولوژی replication و تاکید انجام replication بین دو DC هم استفاده کرد. می توانید با زدن دستور

repadmin /?

در CMD اطلاعات و دستورات این ابزار را ببینید.

برای مشاهده کلی تمام دامین کنترلرها و آخرین زمان رپلیکیت بین آنها میتوان از دستور زیر استفاده کرد

repadmin /showrepl