ایجاد شرتکات با گروپ پالیسی برای دسترسی به منابع شبکه

در بسیاری از شبکه های کامپیوتری که در آنها از اکتیودایرکتوری استفاده میشود، کاربران برای دسترسی به پوشه های اشتراکی یا سایت داخلی یا موارد دیگر باید آدرس و مسیر پوشه یا سایت را برای استفاده در explorer وارد کنند، برای انجام ساده تر این کار میتوان از طریق ایجاد شرتکات با گروپ پالیسی ویندوز اقدام به ایجاد شرتکات از پوشه یا سایت مورد نظر بر روی دسکتاپ کاربران کرد.

برای این کار کنسول Group Policy Management را روی دامین کنترل باز میکنیم و یک پالیسی جدید ایجاد میکنیم روی پالیسی جدید راست کلیک میکنیم و Edit رو برای کانفیگ پالیسی انتخاب میکنیم. در کنسول گروپ پالیسی زیر Computer Configuration یا User Configuration کلیک میکنیم و پوشه Preferences را انتخاب میکنیم.

گزینه shortcut را انتخاب کنید و در فضای خالی پنجره سمت راست راست کلیک کرده گزینه new و shortcut را انتخاب کنید.

ایجاد shortcut برای کاربران با استفاده از GPOایجاد شرتکات با گروپ پالیسی برای دسترسی به منابع شبکه


در این پنجره باید یک action برای این شرتکات انتخاب کنید که ما در اینجا create را انتخاب میکنیم همین طور اسم و سپس نوع شرتکات را باید انتخاب کنیم که میتواند یک url برای یک Web pageیا Web site یا FTP site یا یک File System Object برای یک file یا folder یا drive یا computer باشد.

در فیلد Loction میتوانیم مکان ایجاد این شرتکات در سیستم کاربران را مشخص کنیم و در فیلد Target URL هم باید مسیر دسترسی به این پوشه یا سایت را مشخص کنیم فیلدهای دیگر هم بسته به شبکه و سیاستهای شما میتواند کامل شود دکمه OK را انتخاب کنید و پالیسی را به گروه یا OU مورد نظر اختصاص دهید.

اکنون کاربران بعد از لاگین به سیستم این شرتکات را در مکانی که مشخص کرده اید مشاهده خواهند کرد.