تعاریف schema از اشیاء اکتیودایرکتوری

تعاریف schema از اشیاء در اکتیودایرکتوری به دو صورت ذخیره میشود که عبارتنداز : 

Schema class objects یا schema classes

Schema attribute objects یا schema attributes

هر schema attribute فقط یکبار تعریف میشود و میتواند در چندین schema classes مورد استفاده قرار گیرد. بطور مثال صفت attribute مربوط به description فقط یکبار در داخل schema تعریف میشود، اما برای کلاسهای یوزر، گروه، کامپیوتر و پرینتر و همچنین کلاسهای دیگر مورد استفاده قرار میگیرد .

schema classes و schema attributes بطور جداگانه در دایرکتوری تعریف شده اند. شما میتوانید هر دو شی را به عنوان schema objects ذکر کنید. 

انواع کلاس های شی object classes که در اکتیودایرکتوری موجود میباشند عبارتنداز:
یوزر User
گروه Group
کامپیوتر Computer
پرینتر Printer

میتوانید برای اعزام تکنسین کامپیوتر و شبکه به محل خود با ما تماس بگیرید.