حذف دومین کنترل با استفاده از ابزار NTDSUtil

برای حذف یک دومین کنترل به صورت آفلاین و یا به عبارتی حذف اجباری یک دومین کنترل از محیط اکتیو دایرکتوری را می توان از  3 راه انجام داد:

با استفاده از کنسول Active Directory Users and Computers،

با استفاده از کنسول Active Directory Sites and Services

و با استفاده از ابزار خط فرمان NTDSUtil.

در اینجا روش حذف دومین کنترل با استفاده از از ابزار NTDSUtil را مرور میکنیم. برای این کار  ابتدا خط فرمان یا PowerShell را با دسترسی ادمین باز کنید.

عبارت ntdsutil را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت metadata cleanup را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت connections را  تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت < connect to server <-servername و Enter را فشار دهید. به جای <-servername>، نام یکی از DCهای در حال کار در همان دامنه را وارد کنید.

سپس quit  را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت select operation target را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت list domains را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. لیست دومینهای اکتیودایرکتوری در دسترس با یک شماره به شما نمایش داده میشود.

سپس عبارت <select domain <-number را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. به جای <-number>  شماره مربوطه به دامنه ای که میخواهید یکی از  DC های آن را حذف کنید وارد کنید.

سپس عبارت list sites را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت <select site <-number را تایپ کرده و Enter را فشار دهید. به جای <-number> ، شماره ای را که مربوط به سایتی است که DC غیر کاربردی عضو آن است وارد کنید.

سپس عبارت list servers را تاپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت <select server <-number را تایپ کنید و Enter را فشار دهید. به جای <-number> ، شماره مربوط به DC خراب را که می خواهید حذف کنید، وارد کنید.

سپس عبارت quit را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

سپس عبارت remove selected server را تایپ کنید و Enter را فشار دهید.

در پنجره تایید که ظاهر می شود، برای ادامه فرایند حذف، روی Yes کلیک کنید.

سرانجام، quit  را تایپ کنید و Enter را فشار دهید تا خروج از محیط مدیریت NTDSUtil.

پس از اتمام مراحل فوق  فراموش نکنید که تمام اشیاء DNS را برای حذف هر نوع سوابق از DC حذف شده چک کنید.