دسترسی به کنسولهای اکتیودایرکتوری با خط فرمان

مایکروسافت علاوه بر رابط گرافیکی برای دسترسی به کنسولهای اکتیودایرکتوری با خط فرمان هم دستوراتی را درنظر گرفته که با تایپ آنها در RUN میتوانیم به کنسولهای مختلف اکتیودایرکتوری دسترسی داشته باشیم.

برای باز کردن کنسول Active Directory Administrative Centre در اکتیودایرکتوری از دستوری dsac.exe میتوان استفاده کرد.

برای باز کردن کنسول Active Directory User and Computer از دستوری dsa.msc میتوان استفاده کرد.

برای باز کردن کنسول Active Directory Domains and Trusts از دستور domain.msc میتوان استفاده کرد.

برای واردکردن مسیر دسکتاپ یا داکیومنت کاربران در شبکه میتوان این دستور را وارد کرده

%HomePath%\Desktop\
یا
%Homepath%\My Documents\

و بعد نام فایل را بنویسیم.