شروع کار با گیت

شروع کار با گیت

برای کار با گیت ابتدا باید گیت را از سایت اصلی دانلود کرده و سپس روی سیستم خود نصب کنیم. بعد از نصب گیت روی سیستم امکان دسترسی به آن از طریق خط فرمان یا ابزارهای دیگر فراهم خواهد شد. در اینجا ما دستورات ابتدایی بعد از نصب را با هم مرور میکنیم.

برای استفاده از ورژن کنترلر گیت باید در محل پوشه مورد نظر خط فرمان ویندوز یا پاورشل را باز کرد و با تایپ دستورات گیت شروع به کنترل ورژن های نرم افزار یا فایل های خود کنید. اولین دستور بعد از باز کردن خط فرمان در محل مورد نظر دستور git init هست، در نظر داشته باشید که دستور را فقط اولین بار که میخواهید یک پوشه یا مسیر تحت پوشش گیت قرار بگیرد وارد میکنیم و دفعات بعد نیازی به وارد کردن آن نیست.

git init

دستور بعدی برای مشاهده وضعیت دایرکتوری که در آن قرار داریم

git status

دستور بعدی برای بردن همه فایل ها و فولدرهای موجود در پوشه به استیج

git add -A

دستور بعدی برای ثبت وضعیت فعلی یا ورژن فعلی فایل ها و فولدرهای موجود

git commit -m

نکته ای که باید در نظر داشته باشید این است که برای استفاده از گیت باید در آن یک حساب کاربری ایجادکرده باشید و در زمان کامیت کردن برای اولین بار ممکن مانند زیر نیاز به وارد کردن حساب کاربری داشته باشید

git config –global user.email “you@example.com”

برای مشاهده تاریخچه کارهای انجام شده در گیت از دستور زیر استفاده میکنیم

git log

برای مشاهده تغییرات انجام شده ای که هنوز کامیت نشده اند از دستور زیر استفاده میکنیم

git diff HEAD

برای مشاهده تغییرات فایل هایی که در استیج هستند از دستور زیر استفاده میکنیم

git diff –staged

برای بیرون بردم فایل از استیج هم از دستور زیر استفاده میشود

git reset file.name

برای برگرداندن تغییرات انجام شده به آخرین کامیت از دستور زیر استفاده میشود

git checkout — file.name

برای مشاهده وضعیت برنچ ها از دستور زیر استفاده میشود

git branch

برای ساخت برنچ جدید از دستور زیر استفاده میشود

git branch branch_name

برای حرکت بین برنج ها و تغییر برنج جاری از دستور زیر استفاده میکنیم

git checkout branch_name

برای ادغام فایل های یک برنچ با برنچ مستر باید در برنچ مستر دستور زیر را وارد کرد

git merge branch_name

برای حذف یک فایل هم از گیت و هم از پوشه مورد نظر به صورت زیر عمل میکنیم

git rm file.name

بعداز مرج کردن برنج ها با مستر میتوان برنج اضافه را به صورت زیر حذف کرد

git branch -d branch_name

برای کلون کردن یا کپی و وارد کردن فایل های یک پروژه که در یک ریپوزیتوری در وب قرار دارد در داخل سیستم خود به صورت زیر عمل میکنیم

git clone https://github.com/myaccontrepo

برنچی که به صورت بالا از گیت هاپ کلون شود در لوکال با نام origin مشاهده خواهد شد، حال اگر بعد از تغییر بخواهیم آنرا با برنچ مستر در داخل سایت گیت هاب مرج کنیم به صورت زیر عمل میکنیم

git push origin master

برای دفعات بعدی اگر بخواهیم دوباره محتوای موجود در گیت هاب را در لوکال داشته باشیم به صورت زیر عمل میکنیم

git pull origin master

برای قرار دادن محتوای یک گیت در یک مکان سوم میتوان به صورت زیر عمل میکنیم

git remote add origin https://github.com/myaccontrepo

برای اضافه کردن شماره ورژن از تگ به صورت زیر استفاده میکنیم

git tag -a v1.0 -m ‘my message’

برای مشاهده تگ ها از دستور git tag استفاده میکنیم

برای مشاهده میشخصات یک ورژن خاص به صورت زیر عمل میکنیم

git show v1.0

تگ های ایجاد شده به این روش را با یکی از دستورات زیر میتوان پوش کرد

git push origin v1.0

git push origin –tags

بقیه دستورات کار با گیت را شما برای ما بنویسید