مشاهده سرعت شبکه داخلی با ابزار iperf

اندازه گیری سرعت شبکه داخلی

یکی از مهمترین تستها بعد از نصب و راه اندازی شبکه سنجش سرعت انتقال داده در شبکه داخلی است که با مطالعه این مقاله با یکی از روشهای سنجش سرعت انتقال داده در شبکه‌ی داخلی خود آشنا خواهید شد.

دستور netstat -s آمار شبکه برای پروتکل های مختلف از جمله TCP, UDP و ICMP را نمایش می دهد و با استفاده از آن میتوان تعداد بسته های ارسالی، تعداد بسته های دریافتی، تعداد بسته های خطا و غیره را مشاهده کرد. اما برای محاسبه و مشاهده سرعت شبکه داخلی نیاز به یک ابزار جانبی است ما در اینجا از ابزار iperf استفاده میکنیم.


برای دانلود این ابزار میتوانید از  آدرس https://iperf.fr/iperf-download.php استفاده کنید.

بعد از دانلود توجه داشته باشید که فایل دانلود شده را از حالت فشرده خارج کنید و آنرا روی دو سیستم جدا در شبکه قرار دهید تا سرعت انتقال داده بین این دو سیستم محاسبه شود. بنابراین این ابزار را روی دو سیستم موجود در شبکه قراد داده و از یکی از دستگاه ها به عنوان سرور استفاده میکنیم و دستوری را به صورت زیر روی آن وارد میکنیم

iperf3.exe -s

توجه داشته باشید که برای اجرای این دستور باید خط فرمان را در محلی که این فایلها قرار دارند باز کنید.

سپس برای مشاهده سرعت انتقال داده در شبکه داخلی خود باید در سیستم دیگر دستور زیر را وارد کنید:

 iperf3.exe -c  <IP address of the server>

اندازه گیری سرعت شبکه داخلی

پس از اجرای دستور در این مرحله iperf شروع به ارسال بسته ها به سرور خواهد کرد و سپس سرور به عنوان پاسخ بسته ها را برای کلاینت ارسال میکند. در نهایت ipref نتیجه را نمایش خواهد داد که شامل سرعت ارسال و دریافت بسته ها، تاخیر و جریان داده ها می شود. توجه کنید که برای بهترین نتیجه، تست باید در شرایطی انجام  شود که سایر دستگاه های شبکه در حالت استفاده نباشند. همچنین برای دقت بیشتر در نتایج، تست باید در دو طرف شبکه انجام شود و میانگین نتایج در نهایت به عنوان نتیجه نهایی در نظر گرفته شود.

برای نصب و راه اندازی و رفع مشکلات شبکه های کامپیوتری خود میتوانید از خدمات شبکه و کامپیوتر گروه استاد شبکه استفاده کنید.