مشاهده کش DNS در سیستم عامل ویندوز

همانطور که میدانید وظیفه سرویس DNS تبدیل اسم سیستم های محلی و آدرس های اینترنتی به آی پی و برعکس میباشد. سیستم عامل ویندوز برای افزایش سرعت این درخواست ها را که از طریق سیستم شما صادر شده است به صورت موقت تا زمان مشخصی  این آدرس ها را ذخیره یا کش میکند و میتوان با مشاهده کش DNS در ویندوز این آدرس ها و جزییات مربوط به زمان باقی مانده از کش آنها را مشاهده کرد.

برای مشاهده مشاهده کش DNS در ویندوز کافی است دستور زیر را در خط فرمان ویندوز وارد کنید:

ipconfig /displaydns

مشاهده کش دی ان اس

بعد از اجرای دستور تمام رکوردهای کش DNS همراه با جزئیات نمایش داده میشود. Record Name آدرس رکورد را نمایش میدهد و آخرین گزینه A (Host) Record آی پی مربوط به آن آدرس را نمایش میدهد. گزینه Time To Live هم زمان باقی مانده ای که این آدرس در کش DNS باقی خواهد ماند را نمایش میدهد. البته این زمان ممکن است renew شود.

برای پاک کردن این آدرس ها هم میتوانید از دستور زیر استفاده کنید.

ipconfig /flushdns