معماری‌ پردازنده‌های میکروتیک

روتربورد میکرتیک

میکروتیک یک شرکت تولیدکننده سخت‌افزار و نرم‌افزار شبکه است که از معماری‌های مختلفی در پردازنده‌های محصولات خود استفاده می‌کند. اطلاع از نوع معماری‌ پردازنده‌های میکروتیک در زمان دانلود نسخه های متناسب با روتربورد از سایت میکروتیک بسیار مهم است. در زیر، به برخی از انواع معماری‌ پردازنده‌های میکروتیک اشاره می‌کنم:

معماری MIPSBE: این معماری بر پایه پردازنده‌های MIPS قرار دارد. این پردازنده‌ها معمولاً در دستگاه‌های میکروتیک با سطح کارایی بالاتر استفاده می‌شوند و امکانات پیشرفته‌تری نسبت به دیگر معماری‌ها دارند. در زیر چند نمونه از روتربوردها با این معماری را آورده ایم

RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN
RouterBOARD RB951Ui-2HnD
RouterBOARD RB3011UiAS-RM
RouterBOARD RB450Gx4
RouterBOARD RB1100AHx4 Dude Edition
RouterBOARD RB750Gr3
RouterBOARD RB941-2nD-TC
RouterBOARD RB750GL
RouterBOARD RB850Gx2
RouterBOARD RB962UiGS-5HacT2HnT
RouterBOARD RB750Gr2
RouterBOARD RB951G-2HnD
RouterBOARD RB2011iL-IN
RouterBOARD RB1100AHx2
RouterBOARD RB3011UiAS
RouterBOARD RB760iGS
RouterBOARD RB911G-5HPacD
RouterBOARD RB911G-2HPnD
RouterBOARD RB433GL
RouterBOARD RB2011UiAS-RM
RouterBOARD RB433GL
RouterBOARD RB450
RouterBOARD RB750UP
RouterBOARD RB1100
RouterBOARD RB1200
RouterBOARD RB2011LS-IN
RouterBOARD RB2011LS-RM
RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD
RouterBOARD RB2011UiAS-RM
RouterBOARD RB3011UiAS-RM
RouterBOARD RB450G
RouterBOARD RB750G
RouterBOARD RB750GL
RouterBOARD RB751G-2HnD
RouterBOARD RB751U-2HnD
RouterBOARD RB951G-2HnD
RouterBOARD RB951Ui-2HnD
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
RouterBOARD RB962UiGS-5HacT2HnT
RouterBOARD RB2011UiAS-IN
RouterBOARD RB2011iL-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-RM
RouterBOARD RB3011UiAS-RM
RouterBOARD RB750Gr3
RouterBOARD RB750P-PBr2
RouterBOARD RB751G-2HnD
RouterBOARD RB751U-2HnD
RouterBOARD RB911G-2HPnD
RouterBOARD RB911G-5HPacD
RouterBOARD RB911G-5HPnD
RouterBOARD RB931-2nD
RouterBOARD RB941-2nD
RouterBOARD RB951G-2HnD
RouterBOARD RB951Ui-2HnD
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD
RouterBOARD RB960PGS-PB
RouterBOARD RB962UiGS-5HacT2HnT
RouterBOARD RB1100AHx2
RouterBOARD RB1100AHx4
RouterBOARD RB2011LS-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-RM
RouterBOARD RB3011UiAS
RouterBOARD RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN
RouterBOARD RB450Gx4
RouterBOARD RB760iGS
RouterBOARD RB760iGS-P
RouterBOARD RB850Gx2
RouterBOARD RB911G-2HPnD
RouterBOARD RB911G-5HPacD
RouterBOARD RB921UAGS-5SHPacT-NM
RouterBOARD RB922UAGS-5HPacD-NM
RouterBOARD RB941-2nD-TC
RouterBOARD RB952Ui-5ac2nD-TC
RouterBOARD RB2011iL-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-RM
RouterBOARD RB3011UiAS-RM
RouterBOARD RB750Gr2
RouterBOARD RB750GL

معماری TILE: این معماری بر پایه پردازنده‌های TILE-Gx از شرکت Tilera است. پردازنده‌های TILE دارای چندین هسته قوی هستند که برای اجرای تسک‌های موازی و پردازشی سنگین به کار می‌روند.

چند نمونه از روتربوردهایی با این معماری در زیر آمده است:

RouterBOARD CCR1009-7G-1C-1
RouterBOARD CCR1016-12G
RouterBOARD CCR1036-12G-4S
RouterBOARD CCR1036-12G-4S-EM
RouterBOARD CCR1072-1G-8S+
RouterBOARD CCR1072-1G-8S+X
RouterBOARD CCR1072-1G-8S+XL

معماری PPC: این معماری بر پایه پردازنده‌های PowerPC قرار دارد. این نوع پردازنده‌ها در برخی از دستگاه‌های میکروتیک مورد استفاده قرار می‌گیرند.

RouterBOARD RB600
RouterBOARD RB800
RouterBOARD RB1000
RouterBOARD RB1100
RouterBOARD RB1100AH
RouterBOARD RB1100AHx2
RouterBOARD RB1200
RouterBOARD RB2011 series (مانند RB2011UiAS-2HnD-IN)
RouterBOARD RB3011 series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD RB600A
RouterBOARD RB800A
RouterBOARD RB1000U
RouterBOARD RB1000AH
RouterBOARD RB1100AHx4
RouterBOARD RB1100Dx4
RouterBOARD RB1100Dx4-D
RouterBOARD RB1200Uahx2
RouterBOARD RB1200Uahx2-TXR
RouterBOARD RB600A-R2
RouterBOARD RB800A-R2
RouterBOARD RB1200U-2HnD
RouterBOARD RB2011iL-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-IN
RouterBOARD RB2011UiAS-2HnD-IN
RouterBOARD RB3011UiAS-RM
RouterBOARD RB600
RouterBOARD RB800
RouterBOARD RB1000
RouterBOARD RB1100
RouterBOARD RB1100AH
RouterBOARD RB1100AHx2
RouterBOARD RB1200
RouterBOARD RB600A
RouterBOARD RB800A
RouterBOARD RB1000U
RouterBOARD RB1000AH
RouterBOARD RB1100AHx4
RouterBOARD RB1100Dx4
RouterBOARD RB1100Dx4-D
RouterBOARD RB1200Uahx2

معماری x86: برخی از محصولات میکروتیک از پردازنده‌های x86 مانند Intel یا AMD استفاده می‌کنند. این معماری به صورت خاص برای تجهیزاتی که نیاز به پردازش قدرتمندتری دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

RouterBOARD RB230 series (مانند RB230G)
RouterBOARD RB400 series (مانند RB450)
RouterBOARD RB600 series (مانند RB600)
RouterBOARD RB800 series (مانند RB800)
RouterBOARD RB900 series (مانند RB911)
RouterBOARD RB1000 series (مانند RB1000)
RouterBOARD RB1100 series (مانند RB1100AHx4)
RouterBOARD RB1200 series (مانند RB1200)
RouterBOARD RB2011 series (مانند RB2011UiAS-2HnD-IN)
RouterBOARD RB3011 series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD x86 series (مانند RB750Gr3)
RouterBOARD RB760iGS
RouterBOARD RB760iGS-P
RouterBOARD RB850Gx2
RouterBOARD RB911G-2HPnD
RouterBOARD RB911G-5HPacD
RouterBOARD RB912 series (مانند RB912UAG-2HPnD)
RouterBOARD RB922 series (مانند RB922UAGS-5HPacD-NM)
RouterBOARD RB941 series (مانند RB941-2nD-TC)
RouterBOARD RB952 series (مانند RB952Ui-5ac2nD-TC)
RouterBOARD RB962 series (مانند RB962UiGS-5HacT2HnT)
RouterBOARD RB1100AHx2 series (مانند RB1100AHx2)
RouterBOARD RB3011UiAS series (مانند RB3011UiAS)
RouterBOARD RB4011 series (مانند RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN)
RouterBOARD RB450Gx4
RouterBOARD RB750 series (مانند RB750Gr3)
RouterBOARD RB850 series (مانند RB850Gx2)
RouterBOARD RB951 series (مانند RB951Ui-2HnD)
RouterBOARD RB952 series (مانند RB952Ui-5ac2nD)
RouterBOARD RB953 series (مانند RB953GS-5HnT)
RouterBOARD RB960 series (مانند RB960PGS)
RouterBOARD RB962 series (مانند RB962UiGS-5HacT2HnT)
RouterBOARD RB1100AHx4 series (مانند RB1100AHx4-D)
RouterBOARD RB2011UiAS series (مانند RB2011UiAS-RM)
RouterBOARD RB3011UiAS series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD RB4011 series (مانند RB4011iGS+RM)
RouterBOARD RB450Gx4 series (مانند RB450Gx4)
RouterBOARD RB750 series (مانند RB750Gr3)
RouterBOARD RB850 series (مانند RB850Gx2)
RouterBOARD RB1100 series (مانند RB1100Dx4)

معماری ARM: این معماری بر پایه پردازنده‌های ARM مانند ARM Cortex-A9 قرار دارد. پردازنده‌های ARM به عنوان پردازنده‌های موبایل و جادویی شناخته می‌شوند و در برخی از محصولات میکروتیک استفاده می‌شوند.

RouterBOARD RB922 series (مانند RB922UAGS-5HPacD-NM)
RouterBOARD RB911 series (مانند RB911G-2HPnD)
RouterBOARD RB912 series (مانند RB912UAG-2HPnD)
RouterBOARD RB922UAGS-5HPacT-NM
RouterBOARD RB911G-5HPacD
RouterBOARD RB931-2nD
RouterBOARD RB941 series (مانند RB941-2nD-TC)
RouterBOARD RB951 series (مانند RB951Ui-2HnD)
RouterBOARD RB952 series (مانند RB952Ui-5ac2nD)
RouterBOARD RB953 series (مانند RB953GS-5HnT)
RouterBOARD RB960 series (مانند RB960PGS)
RouterBOARD RB962 series (مانند RB962UiGS-5HacT2HnT)
RouterBOARD RB953GS-5HnT-RP
RouterBOARD RBM11G
RouterBOARD RBM33G
RouterBOARD RBM53G
RouterBOARD RBM57G
RouterBOARD RBM95G-5HPacQD2HPnD
RouterBOARD RBMTC-R11e-LTE
RouterBOARD RBLDFR&R11e-LTE
RouterBOARD RB912R-2nD-LTm&R11e-LTE
RouterBOARD RBSXTR&R11e-LTE6
RouterBOARD SXT LTE kit
RouterBOARD LHG LTE kit
RouterBOARD wAP LTE kit
RouterBOARD wAP ac LTE kit
RouterBOARD mAP 2nD&R11e-LTE
RouterBOARD mAP 2nD&R11e-4G
RouterBOARD mAP Lite&R11e-4G
RouterBOARD hAP ac^2&R11e-LTE
RouterBOARD LtAP&R11e-LTE
RouterBOARD LtAP mini&R11e-LTE
RouterBOARD wAP ac LTE6 kit
RouterBOARD wAP ac LTE6 kit-US
RouterBOARD CRS series (مانند CRS125-24G-1S-RM)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1009-7G-1C-PC)
RouterBOARD RB3011UiAS-RM
RouterBOARD RB4011iGS+RM
RouterBOARD RB450Gx4
RouterBOARD RB1100 series (مانند RB1100AHx4)
RouterBOARD RB1100Dx4 series (مانند RB1100Dx4)
RouterBOARD RB1200 series (مانند RB1200)
RouterBOARD RB2011 series (مانند RB2011UiAS-2HnD-IN)
RouterBOARD RB3011 series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD RB433 series (مانند RB433AH)
RouterBOARD RB435 series (مانند RB435G)
RouterBOARD RB450 series (مانند RB450G)
RouterBOARD RB493 series (مانند RB493G)
RouterBOARD RB800 series (مانند RB800)

معماری CHMIPS: این معماری بر پایه پردازنده‌های MIPS تحت لیسانس Cavium Octeon قرار دارد. پردازنده‌های CHMIPS برای اجرای برنامه‌ها و سرویس‌های شبکه پیچیده استفاده می‌شوند. معماری CHMIPS (Chaos Calmer MIPS) در روتربوردهای میکروتیک بسیار محدود است و بیشتر روتربوردهای میکروتیک از معماری MIPSBE استفاده می‌کنند. در نتیجه، روتربوردهایی که به طور اصلی از معماری CHMIPS استفاده می‌کنند، تعدادی محدود هستند و لیست آن‌ها عبارتند از:

RouterBOARD RB493G
RouterBOARD RB493AH
RouterBOARD RB433 series (مانند RB433AH)
RouterBOARD RB435 series (مانند RB435G)
RouterBOARD RB450 series (مانند RB450G)
RouterBOARD RB750GL
RouterBOARD RB751 series (مانند RB751U-2HnD)
RouterBOARD RB750UP
RouterBOARD RB750P-PBr2

معماری TILE-Gx: این معماری بر پایه پردازنده‌های TILE-Gx از شرکت Mellanox (که بعدها توسط نویدیا تحت مجموعه خود قرار گرفت) است. پردازنده‌های TILE-Gx دارای تعداد بالایی هسته و قابلیت پردازش موازی قوی هستند. در زیر، تعدادی از روتربوردهایی که دارای معماری TILE-Gx هستند برای شما لیست شده اند:

RouterBOARD CCR series (مانند CCR1036-8G-2S+)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1016-12G)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1072-1G-8S+)
RouterBOARD CRS series (مانند CRS317-1G-16S+RM)
RouterBOARD CRS series (مانند CRS326-24G-2S+)
RouterBOARD CRS series (مانند CRS328-24P-4S+RM)
RouterBOARD CRS series (مانند CRS328-4C-20S-4S+RM)
RouterBOARD RB3011 series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1036-12G-4S)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1036-12G-4S-EM)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1036-12G-4S-EM+)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1036-12G-4S-EM-Backup)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1036-12G-4S-EM-US)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1072-1G-8S+EM)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1072-1G-8S+EM-US)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1072-1G-8S+RM-EM)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1072-1G-8S+RM-EM-US)
RouterBOARD CCR series (مانند CCR1072-1G-8S+RM-EM-Backup)

معماری MMIPS: این معماری بر پایه پردازنده‌های MIPS قرار دارد و در برخی از محصولات میکروتیک استفاده می‌شود. این پردازنده‌ها به عنوان گزینه‌ای بین MIPSBE و MIPSLE عرضه شده‌اند.

RouterBOARD RB3011 series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD RB1100 series (مانند RB1100AHx4)
RouterBOARD RB1100Dx4 series (مانند RB1100Dx4)
RouterBOARD RB1200 series (مانند RB1200)
RouterBOARD RB2011 series (مانند RB2011UiAS-2HnD-IN)
RouterBOARD RB433 series (مانند RB433AH)
RouterBOARD RB435 series (مانند RB435G)
RouterBOARD RB450 series (مانند RB450G)
RouterBOARD RB493 series (مانند RB493G)
RouterBOARD RB800 series (مانند RB800)
RouterBOARD RB922 series (مانند RB922UAGS-5HPacD-NM)
RouterBOARD RB953 series (مانند RB953GS-5HnT-RP)
RouterBOARD hEX series (مانند RB750Gr3)
RouterBOARD RB911 series (مانند RB911G-5HPacD-NB)
RouterBOARD RB912 series (مانند RB912UAG-2HPnD)
RouterBOARD RB922 series (مانند RB922UAGS-5HPacT-NM)
RouterBOARD RB941 series (مانند RB941-2nD-TC)
RouterBOARD RB951 series (مانند RB951G-2HnD)
RouterBOARD RB952 series (مانند RB952Ui-5ac2nD)
RouterBOARD RB953 series (مانند RB953GS-5HnT-RP)
RouterBOARD RB962 series (مانند RB962UiGS-5HacT2HnT)
RouterBOARD RB3011 series (مانند RB3011UiAS-RM)
RouterBOARD RB4011 series (مانند RB4011iGS+RM)
RouterBOARD RB433 series (مانند RB433AH)
RouterBOARD RB435 series (مانند RB435G)
RouterBOARD RB450 series (مانند RB450G)
RouterBOARD RB493 series (مانند RB493G)
RouterBOARD RB800 series (مانند RB800)
RouterBOARD RB911 series (مانند RB911G-5HPacD-NB)
RouterBOARD RB912 series (مانند RB912UAG-2HPnD)
RouterBOARD RB922 series (مانند RB922UAGS-5HPacD-NM)
RouterBOARD RB941 series (مانند RB941-2nD-TC)
RouterBOARD RB951 series (مانند RB951G-2HnD)
RouterBOARD RB952 series (مانند RB952Ui-5ac2nD)
RouterBOARD RB953 series (مانند RB953GS-5HnT-RP)
RouterBOARD hEX series (مانند RB750Gr3)
RouterBOARD mAP series (مانند mAP-2nD)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP-ac)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP-ac-LTE)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP-R)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP-LTE-KIT)
RouterBOARD hAP series (مانند hAP-ac)
RouterBOARD hAP series (مانند hAP-ac^2)
RouterBOARD hAP series (مانند hAP-ac^3)
RouterBOARD hAP series (مانند hAP-ac^3 LTE6)
RouterBOARD hAP series (مانند hAP-ac^3 LTE6 kit)
RouterBOARD cAP series (مانند cAP ac)
RouterBOARD cAP series (مانند cAP ac^2)
RouterBOARD cAP series (مانند cAP ac^3)
RouterBOARD cAP series (مانند cAP ac^3 LTE6)
RouterBOARD cAP series (مانند cAP ac^3 LTE6 kit)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP 60G)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP 60G AP)
RouterBOARD wAP series (مانند wAP 60Gx3 AP)
RouterBOARD LHG series (مانند LHG 60G)
RouterBOARD LHG series (مانند LHG 60G AP)
RouterBOARD LHG series (مانند LHG 60Gx3 AP)
RouterBOARD SXT series (مانند SXT 60G)
RouterBOARD SXT series (مانند SXT 60G AP)
RouterBOARD SXT series (مانند SXT 60Gx2 AP)
RouterBOARD SXT series (مانند SXTsq 60G AP)
RouterBOARD SXT series (مانند SXTsq 60G AP)

میکروتیک با توجه به نیازها و قابلیت‌های مورد نیاز در محصولات خود، از معماری‌های مختلفی برای پردازنده‌های خود استفاده می‌کند. هر معماری ممکن است ویژگی‌ها و مزایا و محدودیت‌های خاص خود را داشته باشد و بسته به نوع و کاربرد شبکه، انتخاب می‌شود. البته معماری های دیگری هم برای روتربوردهای میکروتیک وجود دارد که به علت استفاده کمتر از آنها صرف نظر میکنیم. برای مشاهده معماری‌ پردازنده‌های میکروتیک میتوان در winbox از مسیر system/ resource اقدام کرد.

معماری پردازنده های میکروتیک