مفهوم و کاربرد Site Link Costs در اکتیودایرکتوری

در ساختار اکتیودایرکتوری Site Link Costs برای مدیریت جریان ترافیک replication در زمانی که چندین مسیر برای ترافیک replication در اکتیودایرکتوری وجود داشته و دو site با دو مسیر متفاوت به یکدیگر link هستند، استفاده می شود.

شما می توانید Site Link Costs را برای لینکی که سریعتر، قابل اعتمادتر و یا مهمتر است، کانفیگ کنید. از آنجایی که Active Directory از لینکی که کم ترین cost (ارزش) را دارد، replication را شروع می کند، بایستی به لینک های آهسته cost بیشتری داده و به لینک های پر سرعت cost کمتری بدهید تا هنگامی که replication آغاز شد، لینک های پرسرعت اول از همه replicate شوند. بصورت پیشفرض، همه site linkها با cost 100 کانفیگ شده اند.