وظایف نقش PDC Emulator در اکتیودایرکتوری

یکی از وظایف دومین کنترولی که نقش PDC Emulator در اکتیودایرکتوری را بر عهده دارد، سرور مرکزی زمان یا Time Server است. وظیفه مهم دیگر PDC Emulator حفظ آخرین پسورد برای هر حساب کاربری است و به همین دلیل برای تغییر پسورد هر دومین کنترولی را مجبور میکند که مستقیما این کار را به سمت خودش ارسال کنند.

این کار سبب پشتیبانی از قابلیت PDC زنجیره ای یا PDC-chaining میشود. این قابلیت زمانی اتفاق می افتد که یک حساب کاربری برای احراز هویت اقدام میکند و دومین کنترولر محلی فکر میکند که این پسورد صحیح نیست، در نتیجه این دومین کنترولر از حالت زنجیره ای استفاده کرده و این پسورد را به سمت PDC میفرستد تا ببیند که این پسورد درست است یا خیر. همچنین سرور PDC، سروری است که ابزار مدیریت سیاست های گروهی یا Group Policy به عنوان سرور هدف یا Target از آن استفاده میکنند. دلیل این کار این است که انجام تغییرات مشابه در دومین کنترولر های دیگر توسط ادمینهای دیگر در یک زمان کاهش یابد.