وظایف نقش RID Master در اکتیودایرکتوری

نقش Relative Identifier Master یا RID Master در اکتیودایرکتوری همه سرمایه اصلی یا Principal امنیتی در یک دومین است، که معین کنننده شناسه امنیتی یا Security Identifier – SID است که این محتوای RID از اجزای مختلف تشکیل شده است. این نقش از SID استفاده میکند تا با یک شناسایی منحصر بفرد یا uniquely identify  به شی مجوزهای امنیتی بدهد که در سرار دومین، این SID باید منحصر بفرد باشد. به عنوان مثال هر دومین کنترولر  میتواند اشیاء فعال امنیتی یا security-enabled را ایجاد کند، با اینکه برخی مکانیسمهای موازی وجود دارند اما هیچ گاه دو SID یکسان ساخته نمیشوند. برای جلوگیری از ساخت دو SID یکسان RID Master یک مخزن بزرگ از مقادیر RID منحصر بفرد را در خود ذخیره میکند. زمانی که یک دومین کنترولر را به شبکه اضافه میکنید، یک زیر مجموعه ۵۰۰ تایی از این مخزن را برای استفاده آن دومین کنترولر اختصاص میدهد. زمانی که دومین کنترولری نیاز به ساختن یک SID دارد، اول مخزن خود را چک میکند که آیا در مخزن خود SID منحصر بفرد برای اختصاص به شی و استفاده وجود دارد یا خیر. در این روش، RID Master همه را کنترل میکند و مطمئن میشود که همه SIDها در دومین از RID با مقدار منحصر بفرد یا unique استفاده میکنند.