پایان دادن به فرایندهای در حال اجرا در یک کامپیوتر از طریق شبکه به صورت نامحسوس

پایان دادن به فرایندهای در حال اجرا در یک کامپیوتر از طریق شبکه به صورت نامحسوس

در سیستم عامل ویندوز برای پایان دادن یا بستن فرایندهای یک کامپیوتر از طریق شبکه یک سری راهکاری ها توسط شرکت مایکروسافت ارائه شده است. نکته اول در زمان انجام این کارها داشتن دسترسی به حساب کاربری ادمین است.

برای انجام این کار میتوان از دستور tasklist ویندوز بستفاده کرد. برای این کار ابتدا دستور زیر را برای مشاهده فرایندهای در حال اجرا در آن کامپیوتر اجرا میکنیم:

مشاهده فرایندهای در حال اجرا در یک کامپیوتر راه دور

tasklist /s remoteServer /u userName

در این فرمان به جای remoteserver آی پی یا نام کامپیوتر مورد نظر را وارد میکنیم و به جای Username نام یک کاربر با سطح دسترسی بالا و معتبر برای آن سیستم را  وارد میکنیم. بعد از این میتوانیم لیست فرآیندهای در حال اجرای آن سیستم را ببینیم و فرایندی که میخواهیم متوقف کنیم را انتخاب کرده و دستور زیر را وارد میکنیم:

بستن فرایندهای یک کامپیوتر از طریق شبکه با استفاده از Process ID

Taskkill /S remoteServer /u userName /PID processId

متوقف کردن فرایندهای یک کامپیوتر از طریق شبکه با استفاده از image name

taskkill /s remoteServer  /u userName /FI “IMAGENAME eq filename”

متوقف کردن فرآیندهای اجرا شده توسط یک کاربر خاص از راه دور

taskkill /s remoteServer /u userName /FI “USERNAME eq userLoginId”