پایه و اساس سلسله مراتب DNS

Top-level domains یا  TLD  پایه و اساس سلسله مراتب DNS است. بعضی از TLD ها، از دو حرف کد کشورها، مانند ir برای ایران یا ca برای کانادا ساخته میشود. همین طور بر اساس نوع سازمان، TLDهایی مانند com برای سازمانهای تجاری که مخفف commercial و یا mil برای سازمانهای نظامی military آمریکا است، استفاده میشوند.
top-level دومین های داخل سازمانها هم میتوانند بر اساس راه های مختلفی ساخته شوند. دومین های نرمال مانند lanmaster.ir، به عنوان دومین های parent یا والد معروف هستند. آنها این نام را برای این دارند، چون parent ساختار دومین سازمان هستند. شما میتوانید parent ها را به چندین subdomain تقسیم کنید و برای دفاتر مختلف، تقسیم بندی ها یا محل های جغرافیایی مختلف استفاده کنید. در ضمن به subdomain همچنین child domain هم گفته میشود که با هم فرقی ندارند.