مجازی سازی دسکتاپ روشی برای دسترسی و استفاده از یک سیستم کامپیوتری ...

بعد از نصب و راه اندازی نرم افزار tsplus در شبکه خود ...

مهاجرت زنده یا Live Migration در هایپروی عبارت است از فرآیند انتقال ...

سرورهای Hyper-V از مهمترین ابزارهای مجازی‌سازی و مدیریت سرور در دنیای IT ...

در یکی از شرکتها که از مجازی سازی مایکروسافت استفاده شده بود ...

گاهی در شبکه های کامپیوتری ما مجبور به افزایش فضای دیسک مجازی ...

برای افزایش کارآیی سرور و صرفه جویی پهنای باند در tsplus میتوان از ...

برای افزودن هارد دیسک به ماشین مجازی در هایپروی مایکروسافت روی ویندوز ...