منظور از cmdlet در پاورشل چیست؟

cmdlet در پاورشل

کامندلت یا cmdlet در پاورشل یک دستور ساده در پاورشل است که یک تابع را اجرا میکند یا میشود گفت یک دستور ساده از کاربر به سیستم عامل یا یک برنامه برای انجام یک کار، مانند نمایش فایلها یا اجرای یک برنامه است. در یک شبکه اکیتودایرکتوری ادمین میتواند کامندلت یا cmdlet را بنویسند و برای راحتی کار کاربران، با آنها به اشتراک بگذارد.

یک کامندلت یا cmdlet در پاورشل به صورت یک زوج noun یا اسم و -verb یا فعل بیان می شود. هر cmdlet یک help file یا فایل کمکی دارد که با تایپ Get-Help <cmdlet-Name> -Detailed می توانید به آن دسترسی پیدا کنید. فایل راهنمای cmdlet شامل توضیحاتی درباره کامندلت یا همان cmdlet مانند: نحو یا گرامر دستور، توضیحاتی درباره پارامترهای کامندلت و مثال هایی است که روش استفاده از cmdlet را نشان می دهد.

بعضی از پرکاربردترین cmdletها در سیستم عامل ویندوز

Get-Location : برای نمایش مکان فعلی از این کامندلت استفاده میشود

Set-Location:  برای تغییر مسیر مکان فعلی از این کامندلت استفاده میشود.

Copy-Item: برای کپی کردن فایل از این کامندلت استفاده میشود

Remove-Item: برای حذف یک فایل یا پوشه از این کامندلت استفاده میشود

Move-Item: برای جابجایی یک فایل یا پوشه از این کامندلت استفاده میشود

Rename-Item: برای تغییر نام یک فایل از این کامندلت استفاده میشود

New-Item: برای ایجاد یک فایل یا پوشه جدید از این کامندلت استفاده میشود.