آموزش پیکربندی ویژگی Universal Group Member ship Caching

شما می توانید با استفاده از مراحل زیر ویژگی Universal Group Member ship Caching را در یک دومین فعال یا غیرفعال کنید.

مراحل:

1. در کنسول Active Directory Sites And Services، سایت مورد نظر را انتخاب کنید.

2. در قسمت جزئیات، بر روی گزینه، NTDS Site Settings راست کلیک کرده و Properties را انتخاب کنید.

تنظیم ویژگی Universal Group MemberShip

3. برای فعال کردن ویژگی Universal Group Member ship Caching ، در پنجره باز شده، چکباکس گزینه Universal Group Membership Caching را در سربرگ Site Settings علامت دار کنید. سپس، در فیلد مقابل گزینه، Refresh Cache From یک سایت را برای کش کردن اطلاعات مربوط به universal group membership انتخاب کنید. دقت کنید که سایت انتخاب شده باید دارای یک گلوبال کاتالوگ فعال باشد.

فعال کردن قابلیت Universal Group Membership Caching

برای غیرفعال کردن universal group membership caching، چکباکس گزینه Enable Universal Group Membership Caching در سربرگ Site Settings را پاک کنید و سرانجام روی OK کلیک کنید.