عملکرد گلوبال کاتالوگ در اکتیودایرکتوری

یک دامین کنترلر در اکتیودایرکتوری صرفا می تواند اشیائی را مکان یابی کند که در همان دامین قرار دارند. مکان یابی یک شیء در دامین دیگر به دسترسی کاربری و یا نرم افزار کاربردی نیاز دارد که بتواند به شیء مورد نظر دسترسی و آن را مکان یابی کند.

گلوبال کاتالوگ این قابلیت را به شما می دهد که بتوانید بدون نیاز به اینکه اطلاعاتی در خصوص نام سایر دامین ها داشته باشید بتوانید اشیاء را در آنها مکان یابی و جستجو کنید. Global Catalog سرور در حقیقت یک دامین کنترلر در دامین است که علاوه بر اینکه دارای یک نسخه کامل از directory partition است یک نسخه فقط خواندنی و البته سطحی از کلیه directory partitionهای موجود در forest را در خود نگه می دارد.

این نسخه اضافی که از سایر دامین کنترلرها در Global Catalog سرور قرار می گیرد به این دلیل سطحی و سبک است که تمامی خاصیت های اشیاء در آن وجود ندارند و صرفا برخی از این خواص محدود در آن وجود دارند. با مجتمع کردن و متمرکز سازی خاصیت های ویژه ای از اشیاء که صرفا برای جستجوی آن شی مورد استفاده قرار می گیرند شما می توانید یک پایگاه داده کامل از هر شیء موجود در دامین را در یک Global Catalog سرور داشته باشید.

محتویات گلوبال کاتالوگ در اکتیودایرکتوری شامل صفات یا Attributesهایی است که مربوط به عملیات جستجو هستند، مانند نامهای متمایز یا (Distinguished Name = DN) و اشیا یا Objectها ذخیره میشوند.

گلوبال کاتالوگ یک مخزن داده توزیع شده قابل جستجو است که اطلاعات تقریبی از کلیه اشیائی که در کل ساختار Forest وجود دارند را در اختیار دارد و بیشترین کاربرد را برای انجام جستجوها در ساختار اکتیودایرکتوری هایی که دارای چند دومین مختلف هستند و در آنها جستجوی اشیاء به کندی انجام می شود را دارند.
Global Catalog بر روی دامین کنترلرهایی ذخیره می شود که برای سرویس دهی Global Catalog طراحی شده اند و توسط Replication بین Domain Controllerها اطلاعات خود را توزیع می کند.

جستجوهایی که به سمت Global Catalog سرورها هدایت می شوند نسبت به سایر جستجوها سریعتر انجام می شوند زیرا دیگر نیازی به مراجعه به دامین کنترلر های مختلف را نخواهند داشت. Global Catalog علاوه بر تنظیمات و کپی schema directory partition هر دامین کنترلر موجود در ساختار forest یک نسخه کامل و قابل نوشتن از directory partition را در خود نگه می دارد.