آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل

برای آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل در سیستم عامل ویندوز مخصوصا روی نانو سرور که امکان استفاده از ابزار دیسک پارت نیست ابتدا کامندلت زیر را برای مشاهده دیسکهای موجود روی سیستم وارد میکنیم.

Get-Disk

آنلاین و آفلاین کردن دیسک با پاورشل

از مقدار Number برای هر دیسک، برای کامندلت بعدی استفاده میکنیم.

دستور پاورشل برای آنلاین کردن دیسک

Set-Disk -Number 2 -IsOffline $False

 

دستور پاورشل برای آفلاین کردن دیسک

Set-Disk -Number 2 -IsOffline $True