تبدیل پارتیشن GPT به MBR با کامندلت پاورشل

یکی از کاربردهای تبدیل پارتیشن GPT به MBR با کامندلت پاورشل در زمانی است که شما در شبکه خود اقدام به نصب یک نانو سرور کرده اید. بعد از اضافه کردن یک دیسک جدید به نانو سرور اگر بخواهید پارتیشن استایل آنرا که به صورت MBR تنظیم شده است به GPT تغییر دهید به صورت زیر عمل میکنیم.

برای تبدیل GPT به MBR با پاورشل ، ابتدا دستور Get-disk را وارد کرده و سپس بعد از مشاهده مقدار ویژگی Number برای دیسک مورد نظر ابتدا دستور زیر را وارد میکنیم. (در اینجا مقدار Number برای دیسک مورد نظر ما 1 فرض شده است)

clear-disk -Number 1

بعد از این دستور یک سوال از شما پرسیده میشود مبنی بر اینکه اطلاعات روی دیسک از بین خواهد رفت که باید در جریان باشید و در صورتی که این موضوع را تایید کنید، میتوانید به مرحله بعد بروید.

سپس دستور زیر را وارد کنید.

Initialize-Disk -Number 1 -PartitionStyle GPT