تنظیم Time zone در نانو سرور مایکروسافت

تنظیم Time zone در نانو سرور مایکروسافت

ممکن است که شما بعد از نصب نانو سرور متوجه میشوید که ساعت آن تنظیم نیست و علت سینک نشدن با سرور تایم تنظیم نبودن TimeZone آن است. برای رفع این مشکل ابتدا باید باید یک Session پاورشل روی نانو سرور داشته باشید که برای این کار دستور زیر را وارد میکنیم:

Enter-PSSession -computername nanod04

به جای قسمت مشخص شده با رنگ قرمز نام یا آی پی نانوسرور خود را وارد کنید. سپس برای مشاهده TimeZone فعلی دستور زیر را وارد کنید.

Get-TimeZone

بعد از مشاهده و اطمینان از تنظیم نبودن TimeZone دستور زیر را برای مشاهده TimeZone های در دسترس وارد میکنیم.

Get-TimeZone -ListAvailable

تنظیم Time zone در نانو سرور مایکروسافت

با توجه به مقادیر موجود در این خروجی میتوانید دستور set-TimeZone را با یکی از سوییچهای  -name یا -Id استفاده کرد، البته داخل کوتیشن

set-TimeZone -name “US Mountain Standard Time”

برای اطلاع بیشتر در مورد خدمات شبکه و کامپیوتر ما می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید: خدمات شبکه و کامپیوتر گروه استاد شبکه