آموزش روش جوین Nano Server به دامین اکتیودایرکتوری

آموزش روش جوین Nano Server به دامین اکتیودایرکتوری

در ویندوز سرور 2016 بعد از نصب و راه اندازی نانو سرور برای جوین Nano Server به دامین در Active Directory، از ابزار آفلاین ( Domain Join (Djoin.exe استفاده میکنیم.

برای جوین Nano Server به دامین باید دستور Djoin را از یک دامین کنترل یا از یک سرور عضو دامین با یوزی غیر از یوز administrator دامین اجرا کنیم. برای شروع فرآیند، دستور زیر را در یک خط فرمان اجرا کنید:

این فرمان یک حساب کاربری کامپیوتری را در AD با نام lanmaster ایجاد خواهد کرد و یک فایل به نام NanoServerJoin در مسیر جاری ایجاد خواهد کرد.

djoin.exe /provision /domain everyname /machine lanmaster /savefile .\NanoServerJoin

فایل ایجاد شده را در درایو C یا درایو سیستم عامل نانو سرور در یک پوشه به اسم J1 کپی میکنیم و سپس برای ایجاد یک سشن با نانو سرور دستور زیر را وارد میکنیم.

هنگامی که فایل داخل Nano Server کپی شد، PowerShell را باز کنید و با استفاده از دستورات زیر به NanoServer متصل شوید: (توجه: آدرس IP موجود را به آدرس آی پی NanoServer خود تغییر دهید)

خط زیر، آدرس آی پی نانو سرور را به لیست میزبان های مورد اعتماد اضافه می کند:

Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value 192.168.2.10 -Concatenate

خط زیر یک سشن PowerShell با Nano Server ایجاد خواهد کرد:

Enter-PSSession -ComputerName 192.168.2.10 -Credential Administrator

اگر با موفقیت وارد سیستم شدید، دستور زیر را اجرا کنید:

djoin /requestodj /loadfile c:\J1\NanoServerJoin /windowspath c:\windows /localos

توجه کنید مقادیر C:\J1\nanoserverjoin با توجه به مطالب بالا تنظیم شده و شما هر نامی که برای فایل قرار داده اید باید به جای آنها وارد کنید.

برای نصب و راه اندازی انواع سرور و سرویس‌ها در شبکه‌های کامپیوتری میتوانید از خدمات شبکه و کامپیوتر گروه استاد شبکه استفاده کنید.