نکاتی در مورد تنظیم حالت بوت با UEFI یا BIOS در زمان نصب Windows

بوت با UEFI یا BIOS

برای اطمینان از بوت شدن سیستم در حالت مورد نظر و نیز تنظیم حالت بوت با UEFI یا BIOS چند راه وجود دارد تا بتوانید اطمینان حاصل کنید وقتی که ویندوز را نصب می کنید در حالت firmware مورد نظر شما بوت می شود.

اگر میخواهید قبل از نصب ویندوز مشخص کنید که ویندوز با حالت بوت با UEFI یا BIOS نصب شود، بهتر است درایوی که میخواهید سیستم عامل را روی آن نصب کنید با فرمت فایل GPT برای حالت UEFI، یا فرمت فایل MBR برای حالت BIOS از قبل آماده کنید و در مادربورد هم تنظیمات مربوطه برای نوع بوت را تنظیم کنید.

اگر کامپیوتر به حالت اشتباه بوت شود، نصب ویندوز خراب خواهد شد برای تعمیر آن، کامپیوتر را در حالت firmware صحیح باید راه اندازی مجدد کنید.

حذف فایلهای بوت UEFI یا BIOS در مدیای نصب ویندوز

اگر می خواهید یک کامپیوتر حتما در یکی از حالتهای بوت UEFI یا BIOS نصب شود، می توانید فایل هایی را که در مدیای نصب Windows یا Windows PE  از آنها برای بوت کردن در حالت دیگر بوت استفاده می شود را حذف کنید. برای این کار بسته به حالت مورد نظر برای بوت شدن، فایل های زیر را حذف کنید.

بوت فقط در حالت UEFI 

برای بوت در حالت UEFI فایل bootmgr را از ریشه مدیای Windows PE یا Windows Setup حذف کنید. این کار مانع از استارت شدن دستگاه در حالت BIOS می شود.

بوت فقط در حالت BIOS

برای بوت در حالت BIOS پوشه efi را از ریشه مدیای Windows PE یا Windows Setup حذف کنید. این کار مانع از استارت شدن دستگاه در حالت UEFI می شود.

برای اطلاع از حالت بوت با BIOS یا UEFI زمانی که سیستم را با WinPE بوت کرده اید  میتوانید دستور زیر را در یک خط فرمان وارد کنید:

reg query HKLM\System\CurrentControlSet\Control /v PEFirmwareType

Return code Firmware mode
0x1 BIOS
0x2 UEFI

و با توجه به مقداری که مشاهده میکنید میتوانید متوجه نوع بوت شود. 

برای اطلاع بیشتر در مورد خدمات شبکه و کامپیوتر ما می‌توانید به این صفحه مراجعه کنید: خدمات شبکه و کامپیوتر گروه استاد شبکه