حذف یک نوع شی یا یک مسیردر اکتیودایرکتوری با خط فرمان

دستور DSRM در اکتیودایرکتوری

در شبکه های کامپیوتری که از Active Directory استفاده می شود، برای حذف کردن یک نوع خاص از یک شی یا پاک کردن کامل یک دایرکتوری مانند یک OU با یک Subnet با تمام اشیا موجود در آن و یا فقط محتویات موجود در یک مسیر از دستور DSRM استفاده میشود.
بر خلاف دستورات دیگر، در این دستور برای حذف یک نوع شی یا مسیر در اکتیودایرکتوری نوع شی لازم نیست در خط فرمان وارد شود. این فرمان پارامترهای اضافی مانند -NoPrompt را پشتیبانی میکند. قبل از حذف شیء از طریق این دستور از شما در یک پنجره دیگر سوالی درباره تایید حذف پرسیده میشود. سینتکس کلی و پارامترهای این دستور به این صورت است:

dsrm <ObjectDN> ... [-subtree [-exclude]] [-noprompt] [{-s <Server> | -d <Domain>}] [-u <UserName>] [-p {<Password> | *}][-c][-q][{-uc | -uco | -uci}]

مثلا


dsrm “OU=users,dc=Lanmaster,dc=local” -subtree -c