خطا در اکسپورت ماشین مجازی در سرور هایپروی

در یکی از شرکتها که از مجازی سازی مایکروسافت استفاده شده بود برای یکی از ماشین های نصب شده روی سرور امکان گرفتن خروجی یا export وجود نداشت و به محض انجام درخواست Export یک پیغام خطا در اکسپورت ماشین مجازی نمایش داده می شد.

An error occurred while attempting to export the checkpoint

خطا در اکسپورت ماشین مجازی

بعد از بارها تلاش سعی کردم با پاور شل از این ماشین export بگیرم ولی در آنجا هم با این خطا مواجه شدم

ارور پاورشل در اکسپورت ماشین مجازی

موضوع جالب این بود که از ماشینهای دیگر روی این هاست به راحتی اکسپورت گرفته میشد تا اینکه متوجه شدم روی سرور هایپروی بعد از اسم ماشین مجازی یک فاصله (space) وجود دارد و جالب تر اینکه بعد از Rename کردن ماشین و برداشتن فاصله یا همان space به راحتی از طریق خود کنسول هایپروی موفق به گرفتن اکسپورت شدیم و خطا در اکسپورت ماشین مجازی از بین رفت.

یعنی بی دقتی در زمان نام گذاری ماشین مجازی که منجر به درج یک فاصله بعد از نام ماشین مجازی شده بود باعث شده بود که نام ماشین مجازی به صورت کامل دیده نشود و بعد از تایپ نام چون کارکتر space در انتهای نام دیده نمی شود باعث میشد که آدرس هایی که باید به ان ارجاع شود اشتباه شناسایی شده و دچار خطاهای زیر میشد :

An error occurred while attempting to export the checkpoint

Failed to create export directory

و یا در پاورشل خطای

Hyper-V was unable to find a virtual machine with name “ts”