رول‌ها و ویژگی‌های قابل نصب بر روی نانو سرور مایکروسافت

رول‌ها و ویژگی‌های قابل نصب بر روی نانو سرور مایکروسافت

 نانو سرور یک ویرایش جدید از نسخه ویندوز سرور مایکروسافت است که امکان نصب همه رول‌ها و ویژگی‌هایی که نسخه های دیگر ویندوز نصب میشوند را ندارند. در زیر ما جدولی از رول‌ها و ویژگی‌های قابل نصب بر روی نانو سرور مایکروسافت همراه با سوییچ های Windows PowerShell که packageهای آنها را نصب می کند تهیه کرده ایم.

برخی از این packageها به طور مستقیم با سوئیچ های ویندوز PowerShell خود (مانند Compute-) نصب می شوند؛ بعضی دیگر با قرار دادن نام package به صورت  Package parameter- که شما می توانید برای نصب چندین پکیج در یک لیست آنها را با کاما از هم جدا کنید.  همچنین می توانید بسته های موجود را با استفاده از کامندلت Get-NanoServerPackage به صورت داینامیک لیست کنید.

Role or feature Option
Hyper-V role (including NetQoS) -Compute
Failover Clustering and other components, detailed after this table -Clustering
Basic drivers for a variety of network adapters and storage controllers. 

 

این شبیه مجموعه درایورهای موجود در نصب سرور کر  ویندوز سرور 2016 است.

-OEMDrivers
File Server role and other storage components -Storage
Windows Defender, including a default signature file -Defender
Reverse forwarders
برای سازگاری با برنامه، برای مثال
framework های برنامه های کاربردی عمومی مانند Ruby، Node.js و غیره
Now included by default
DNS Server role -Package Microsoft-NanoServer-DNS-Package
PowerShell Desired State Configuration (DSC) -Package Microsoft-NanoServer-DSC-Package
Internet Information Server (IIS) -Package Microsoft-NanoServer-IIS-Package
Host support for Windows Containers -Containers
System Center Virtual Machine Manager agent -Package Microsoft-NanoServer-SCVMM-Package
-Package Microsoft-NanoServer-SCVMM-Compute-Package
System Center Operations Manager agent

روش نصب به صورت متفاوت است برای اطلاع به آدرس زیر مراجعه کنید

 https://technet.microsoft.com/system-center-docs/om/manage/install-agent-on-nano-server.

Data Center Bridging (including DCBQoS) -Package Microsoft-NanoServer-DCB-Package
Deploying on a virtual machine -Package Microsoft-NanoServer-Guest-Package
Deploying on a physical machine – Package Microsoft-NanoServer-Host-Package
BitLocker, trusted platform module (TPM), volume encryption, platform identification, cryptography providers, and other functionality related to secure startup -Package Microsoft-NanoServer-SecureStartup-Package
Hyper-V support for Shielded VMs -Package Microsoft-NanoServer-ShieldedVM-Package
این پکیج فقط برای نسخه های Datacenter در دسترس است
Simple Network Management Protocol (SNMP) agent -Package Microsoft-NanoServer-SNMP-Agent-Package.cab
IPHelper service

 

که اتصال تونل را با استفاده از فن آوری های انتقال

IPv6 (6to4، ISATAP، Port Proxy و Teredo) و IP-HTTPS

فراهم می کند

-Package Microsoft-NanoServer-IPHelper-Service-Package.cab