دسترسی سریع به پوشه فعالیتهای اخیر در ویندوز با ایجاد شرتکات از Recent Items

ساخت شرتکات برای Recent Item

در سیستم عامل ویندوز برای مشاهده کارهایی که به تازگی در ویندوز انجام شده به پوشه Recent Items باید مراجعه کنیم. برای داشتن کنترل و دسترسی راحت به پوشه ای که فعالیتهای اخیر در آن ثبت میشود و یا همان Recent Items در ویندوز میتوانیم با ایجاد یک شرتکات از آن و سپس پین کردن آن به منوی Start یا Taskbar دسترسی راحت تری به آن داشته باشیم.

ایجاد شرتکات از Recent Item

برای ایجاد دسترسی سریع به فعالیتهای اخیر میتوان یک شرتکات برای دسترسی راحت به پوشه فعالیتهای اخیر یا Recent Items در ویندوز ایجاد کرد. برای این کار در یک جای خالی از دستکتاپ راست کلیک کرده و از منوی باز شده روی NEW و سپس Shortcut کلیک کنید. درپنجره باز شده در کادر Type the location of the item  مقدار زیر را وارد کنید.

دسترسی به پوشه ای که فعالیتهای اخیر در آن ثبت شده و یا همان Recent Items در ویندوز 

%AppData%\Microsoft\Windows\Recent

ساخت شرتکات

 

بعد از ورود آدرس و کلیک روی دکمه  Next در پنجره بعدی از شما درباره اسم شرتکات سوال میپرسد و اگر با اسم موجود موافق باشید روی دکمه Finish کلیک کنید.

شرتکات ساخته شده و در دستکتاپ موجود است میتوانید با راست کلیک آنرا در start یا Taskbar پین کنید.