ایجاد site link در اکتیودایرکتوری

برای ایجاد site link در اکتیودایرکتوری از کنسول Active Directory Site and Services دومین به پوشه Inter-site Transports رفته و روی پوشه ای به نام IP کلیک کنید. در این قسمت DEFAULTIPSITELINK را مشاهده می کنید. برای ایجاد site link روی پوشه IP راست کلیک کرده و New Site Link را انتخاب کنید. بعد از ایجاد site link در صفحه New Object – Site Link در قسمت Name، نامی را برای این لینک انتخاب کنید. در قسمت پایین (ستون سمت چپ) لیست تمامی site ها را مشاهده می کنید.
در New Object – Site Link روی siteهایی که می خواهید در این site link قرار گیرند کلیک کرده و Add را بزنید. با زدن Add، آن siteها به ستون سمت راست آمده و در این site link قرار می گیرند.