شناسایی گلوبال کاتالوگ درDNS

در ساختار اکتیودایرکتوری برای شناسایی گلوبال کاتالوگ (GC) با استفاده از کنسولDNS ابتدا کنسول DNS را باز کنید، روی Forward Lookup Zones کلیک کنید و سپس روی روت دومین (Root Domain) کلیک کنید و در آخر بر روی tcp_ کلیک کنید. رکورد گلوبال کاتالوگ به نام gc_  وجود دارد که سرور گلوبال کاتالوگ را نشان میدهد.