عملیات به روز رسانی DNS

در یک محیط اکتیودایرکتوری برای به روز رسانی DNS از یک سرور DNS معتبر authoritative استفاده میشود. این سرور به عنوان سرور DNS اولیه primary طراحی شده است که برای دومین یا ناحیه خاص در یک دومین که به نام zone میباشد، تعیین شده است.

سرور primary DNS کپی نسخه اصلی یا master copy از تمام رکوردهای DNS و یک فایل پیکربندی دومین ها یا domain’s configuration files را در خود ذخیره میکند. سرورهای Secondary DNS خدمات یا سرویس های اضافی را برای کمک کردن به بالانس یا توازن حجم کاری را ارائه میدهند.

سرورهای Secondary یک کپی از رکوردهای DNS را که از سرور primary توسط عملیاتی به نام zone transfer بدست آوردند را در خود ذخیره میکنند. سرورهای Secondary اطلاعات را از زمانی که آغاز شده از سرور primary بدست میاورند و تا زمانی که اطلاعات تجدید نظر یا جدید refreshed یا منقضی شده میاید حفظ میکنند.