مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشنها با پاورشل

مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشنها با پاورشل

در سیستم عامل ویندوز برای مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشن ها با پاورشل و مدیریت هارد دیسکهای موجود روی یک سیستم با استفاده از پاورشل از کامندلت های زیر میتوانید استفاده کنید.

کامندلت مشاهده همه هارد دیسکها

Get-PhysicalDisk

Get-Disk

 همچنین اگر روی سیستم چند دیسک داشته باشید و بخواهید اطلاعات پارتیشن های روی یکی از دیسکها را با پاورشل بدست آورید، میتوانید بعد از اجرای کامندلت بالا و مشاهده دیسکهای موجود از دستور زیر استفاده کنید.

Get-Partition -DiskNumber 0

مشاهده اطلاعات دیسکها و پارتیشن ها با پاورشل

در دستور بالا مشاهده می کنید که روی دیسکی که با شماره 0 مشخص شده سه پارتیشن با درایور Letterهای D, V , F وجود دارد همچنین فضای هرکدام از پارتیشن ها را هم میتوانید مشاهده کنید.

کامندلت مشاهده دیسکهای مجازی

برای مشاهده اطلاعات دیسکهای مجازی از کامندلت زیر میتوانید استفاده کنید:

Get-VirtualDisk