مشاهده و تغییر رول Domain Naming Master در اکتیودایرکتوری

برای مشاهده و تغییر نقشDomain Naming Master در ساختار اکتیودایرکتوری کنسول Active Directory Domains and Trusts را باز کرده و روی گزینه Active Directory Domains and Trusts در بالای صفحه راست کلیک کرده و منوی باز شده گزینه Operations Master را انتخاب میکنیم.

مشاهده و تغییر رول Domain Naming Master در اکتیودایرکتوری

در پنجره باز شده میتوانید به راحتی این نقش را به یک دومین کنترلر دیگر واگذار کنید.